Huisregels

 • Honden anders dan hulphonden, kunnen niet worden toegelaten
 • Het Woldwijckcentrum is een rookvrij gebouw. Daarom is het ook niet toegestaan om in of vlak voor de entree te roken.
 • Het aanbieden en/of nuttigen van eten en drinken, anders dan afgenomen van het Woldwijckcentrum is niet toegestaan.
 • Het Woldwijckcentrum stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal en beschadiging van eigendommen van bezoekers.
 • Voor het stallen van fietsen en brommers kunt u gebruik maken van de buitenrekken.
 • Bij diefstal en vernieling van goederen van de Stichting kan aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Uiteraard houden wij ons aan de wet die bijvoorbeeld gebruik van geweld, handel in drugs, bezit of gebruik van wapens, het schenken van alcohol aan mensen beneden de 16 jaar verbiedt.
 • U mag te allen tijde een afspraak maken met de sociaal beheerder om uw wensen of opmerkingen ten aanzien van de regels, het gebruik of beheer van het Woldwijckcentrum te bespreken.
 • Bij het verlaten van het pand houden we rekening met omwonenden.
 • Er wordt respectvol met elkaar omgegaan.